تماس با ما

آدرس دفتر:

خیابان توحید میانی، نبش کوچه14، دفتر مرکزی کانون فرهنگی آموزش

تلفن تماس:

5790 3338 031 – 5862 2842 021

پاسخگویی:

شنبه تاچهارشنبه    8 الی 13   و   15 الی 20