پروژه آپولو سوپر50

تاثیر پروژه Apolo super 50 بر نتایج درسی شماچگونه است؟

مسیر موفقیت برخلاف آن چه که مربی های انگیزشی و موفقیت می گویند بسیار سخت و خسته کننده است. و این چیزی هست که اکثر افراد برای جنبه تبلیغات و بیزینسی مخفی می کنند.

اما این موضوع را باید بدانید که برای موفقیت باید در یک بازه زمانی طولانی مدت با برداشتن یک سری قدم های کوچک می توانید به هدف خود برسید. ما این قدم های کوچک را برای شما طراحی کرده ایم و خیلی زیبا بدون گزاشتن وقت زیاد بالاترین بازده را می گیرید

اگر شما هم جز کسانی هستید که هرچه تلاش می کنید، نتیجه نمی گیرید یا نتیجه معکوس می گیرید، نگران نباشید، چون شما هم مثل خیلی ها راه را بلد نیستید و برنامه ریزی درستی ندارید. یک سری مباحث مهم و کلیدی هست که همه ی طراحان به آن توجه ویژه ای دارند. که تنها با یاد گرفتن این نکات می توانید یک گام بزرگ برای رسیدن به نمره20 و درصد بالای80 در آزمون ها بردارید. و البته با برنامه ریزی مدون یک قدم هم از این موضوع فرا تر بروید.

0 +
تعداد افرادی که تصمیم گرفتند با برنامه پیش بروند.

تمام چیزی که شما برای موفقیت در امر تحصیل خود نیاز دارید را ما در پروژه آپولو  سوپر 50برایتان آماده کرده ایم. ما شما را تا پایان سال رها نمی کنیم و قدم به قدم تا پایان سال تحصیلی برای رسیدن به هدف خود همراهتان هستیم.

به جهت اطمینان در کیفیت ارائه خدمات در پروژه آپولو سوپر 50 ما این دوره را دو قبضه گارانتی می کنیم:

گارانتی نوع اول: 

شما پس از ثبت نام در پروژه آپولو سوپر 50 تا یک ماه فرصت دارید از دوره استفاده کنید و در صورتی که دوره برای شما مناسب نبود و یا کمکی به شما نکرد میتونید به راحتی با تماس با واحد پشتیبانی درخواست بازگشت مبلغ را ثبت کنید.

گارانتی نوع دوم: 

اگر بعد از پایان پروژه طبق برنامه پیش رفتی و در همه آزمون ها شرکت کردی و نتیجه نگرفتی باز هم کل مبلغ به شما بازگشت داده می شود.

آن چه در پروژه آپولو سوپر50 دریافت می کنید

تمام چیزی که شما برای موفقیت در امر تحصیل خود نیاز دارید را ما در پروژه آپولو سوپر50 برایتان آماده کرده ایم. ما شما را تا پایان سال رها نمی کنیم و قدم به قدم تا پایان سال تحصیلی برای رسیدن به هدف خود همراهتان هستیم.

ضمانت بازگشت وجه

به جهت اطمینان در کیفیت ارائه خدمات در پروژه آپولو سوپر 50 ما این دوره را دو قبضه گارانتی می کنیم:

گارانتی نوع اول: 

شما پس از ثبت نام در پروژه آپولو سوپر 50 تا یک ماه فرصت دارید از دوره استفاده کنید و در صورتی که دوره برای شما مناسب نبود و یا کمکی به شما نکرد میتونید به راحتی با تماس با واحد پشتیبانی درخواست بازگشت مبلغ را ثبت کنید.

گارانتی نوع دوم: 

اگر بعد از پایان پروژه طبق برنامه پیش رفتی و در همه آزمون ها شرکت کردی و نتیجه نگرفتی باز هم کل مبلغ به شما بازگشت داده می شود.

متوسطه دوم
رشته تجربی
روز آزمون صبحانه آزمون شبانه
شنبه فارسی - زیست دین و زندگی - فیزیک
یکشنبه عربی - زیست زبان شیمی
دو شنبه فارسی - ریاضی دین و زندگی - فیزیک
سه شنبه عربی - زیست زبان شیمی
چهار شنبه فارسی - ریاضی دین و زندگی - فیزیک
پنج شنبه عربی - زیست زبان - شیمی
رشته ریاضی
روز آزمون صبحانه آزمون شبانه
شنبه فارسی - هندسه دین و زندگی - فیزیک
یکشنبه عربی - هندسه زبان شیمی
دو شنبه فارسی - ریاضی دین و زندگی - فیزیک
سه شنبه عربی - زیست زبان شیمی
چهار شنبه فارسی - ریاضی دین و زندگی - فیزیک
پنج شنبه عربی - هندسه زبان - شیمی
رشته انسانی
روز آزمون صبحانه آزمون شبانه
شنبه فارسی - علوم و فنون دین و زندگی - تاریخ
یکشنبه عربی - علوم و فنون زبان - جغرافی
دو شنبه فارسی - ریاضی دین و زندگی - تاریخ
سه شنبه عربی - علوم و فنون زبان - جامعه شناسی
چهار شنبه زبان - ریاضی دین و زندگی - تاریخ
پنج شنبه عربی - علوم و فنون زبان - جغرافی
متوسطه اول
هفتم
روز آزمون صبحانه آزمون شبانه
شنبه ریاضی - فارسی علوم - عربی
یکشنبه ریاضی - مطالعات اجتماعی علوم - پیام های آسمانی
دو شنبه فارسی - ریاضی علوم - عربی
سه شنبه ریاضی - مطالعات اجتماعی علوم - پیام های آسمانی
چهار شنبه فارسی - ریاضی علوم - عربی
پنج شنبه ریاضی - مطالعات اجتماعی علوم - پیام های آسمانی
هشتم
روز آزمون صبحانه آزمون شبانه
شنبه ریاضی - فارسی علوم - عربی
یکشنبه ریاضی - مطالعات اجتماعی علوم - پیام های آسمانی
دو شنبه فارسی - ریاضی علوم - عربی
سه شنبه ریاضی - مطالعات اجتماعی علوم - پیام های آسمانی
چهار شنبه فارسی - ریاضی علوم - عربی
پنج شنبه ریاضی - مطالعات اجتماعی علوم - پیام های آسمانی
نهم
روز آزمون صبحانه آزمون شبانه
شنبه ریاضی - فارسی علوم - عربی
یکشنبه ریاضی - مطالعات اجتماعی علوم - پیام های آسمانی
دو شنبه فارسی - ریاضی علوم - عربی
سه شنبه ریاضی - مطالعات اجتماعی علوم - پیام های آسمانی
چهار شنبه فارسی - ریاضی علوم - عربی
پنج شنبه ریاضی - مطالعات اجتماعی علوم - پیام های آسمانی