مشاور کنکور هنر

مشاور کنکور هنر

مشاوره کنکور هنر به خاطر شرکت داوطلبان از حیطه گرایش های مختلف از اهمیت دو چندانی برخوردار است.

کنکور هنر معمولا یکی از کنکورهایی است که چندان جدی گرفته نمی شود و از گرایش های مختلف (ریاضی، تجربی، انسانی و …) برای قبولی در آن شرکت می کنند اما واقعیت این است که قبولی در کنکور هنر چندان هم ساده نیست، بنابراین مشاور کنکور هنر از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

اقدامات موثر در مشاوره کنکور هنر

به طبع برای موفقیت در کنکور هنر باید مراحل و اقداماتی توسط مشاور کنکور هنر انجام گیرد که به آنها اشاره می کنیم:

  • هدف گذاری کلی و تجزیه هدف های جزئی برای رسیدن به هدف اصلی
  • بودجه بندی دقیق
  • برنامه ریزی گام به گام
  • جمع بندی و مرور به موقع
  • آمادگی برای کنکور
  • انتخاب رشته کنکور هنر

ویژگی های کنکور هنر

از ویژگی های کنکور هنر که منجر به اهمیت و جایگاه ویژه مشاور کنکور هنر می شود، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • تعداد داوطلبان کم
  • ظرفیت بسیار محدود رشته ها
  • امکان شرکت در آزمون برای همه ی رشته ها
  • داشتن آزمون دو مرحله ای

توصیه های مهم در مشاوره کنکور هنر

دو نکته بسیار مهم در مشاوره کنکور هنر برای یادگیری و تسلط بیشتر بر منابع کنکور هنر وجود دارد.

از آنجایی که حجم زیادی از منابع کنکور هنر حفظیات است، روش مطالعه گروهی و یاد دادن متقابل مطالب فراگرفته شده به دیگران از تاثیر بسیار زیادی در تسلط و فراگیری بلند مدت منابع کنکور دارد.

برای دریافت مشاوره کنکور هنر از برترین مشاوران و دریافت برنامه گام به گام در جهت آمادگی شرکت در آزمون سراسری هنر می توانید از خدمات مرکز مشاوره مهندس فخریان استفاده کنید.

دیدگاهتان را بنویسید